תשלום עבור שירות

להעברה בנקאית:

בנק: 18 וואן זירו

סניף: 001

חשבון: 207494898

שם המוטב: אודי נתנאל