תשלום עבור שירות

להעברה בנקאית:

בנק: הפועלים 12

סניף: 638

חשבון: 383597

שם המוטב: אודי נתנאל